Skrivena u izmaglici

Skrivena u izmaglici - Fabrika Viskoza Loznica

Skrivena u izmaglici – Fabrika “Viskoza Loznica”

   ”Viskoza Loznica” je fabrika celuloze i viskoznih proizvoda iz Loznice. Osnovana je 1957. god. i bila je glavni uzročnik ekonomskog i socijalnog razvoja ovog područija. 80-ih je imala oko 10.000 zaposlenih dok je grad imao oko 18.000 stanovnika. Ekonomske kriza nastala tokom 90-ih usled građanskog rata zbog raspada Jugoslavije loše je uticala na poslovanje fabrike što je na kraju dovelo do zaustavljanja proizvodnje 2005-te, a kasnije i do proglašenja stečaja. Od tada, zbog lošeg obezbeđenja objekta, dolazilo je do čestih krađa zbog bakra, mesinga, aluminijuma, delova koji su imali visok procenat zlata i platine, kao i krađa samih metalnih konstrukcija, cevovoda, kablova… Fabrika je sada ruševina. Zbog ove zapuštenosti i rizik usled ekološkog zagađenja je povećan. Već je dolazilo do istakanja otpadnih materija iz rezervoara, kao i do nekoliko požara, pa fabrika i danas predstavljaju ekološku pretnju za okolno stanovništvo.


Fotografisano sa planine Cer 25. Decembra 2014.